U utorak 5.2.2019 održano je više aktivnosti projekta „Učimo danas za bolje sutra“. Prvo je održan sastanak s ciljnom skupinom na temu upoznavanja sa projektom, programima osposobljavanja s naglaskom na programe za pčelara/icu i sakupljača/icu, proizvođača/icu i prerađivača/icu ljekovitog i aromatičnog bilja (programi započinju početkom ožujka 2019.) i pravilima sudjelovanja.

Zatim je održan sastanak s ciljnom skupinom na temu informiranja o radionicama usmjerenim osnaživanju mekih vještina te su nakon sastanka prisutni koji su u tom trenutku udovoljavali pravilima sudjelovanja sudjelovali na prvom dijelu radionice mekih vještina „Budi svoj“

Nakon završetka prvog dijela radionice „Budi svoj“ održana je još jedna radionica mekih vještina „Izrazi se“ (drugi dio održan je 6.2.2019.), a na kojoj su sudjelovali polaznici programa osposobljavanja za proizvođača/icu pršuta i drugi zainteresirani korisnici koji ne pohađaju programe osposobljavanja ali mogu sudjelovati na radionicama mekih vještina.

Aktivnosti projekta namijenjeni su pripadnicima marginaliziranih skupina (dugotrajno nezaposlene osobe – mladi do 29 godina nezaposleni iznad 6 mjeseci i osobe starije od 30 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci, osobe romske nacionalne manjine, osobe s invaliditetom, beskućnici, liječeni ovisnici o drogama, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, migranti, mlade osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlade osobe nakon izlaska iz alternativne skrbi i nezaposlene osobe korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu).

Ovim putem pozivamo sve pripadnike marginaliziranih skupina da se jave na kontakte ekološke udruge „Krka“ Knin ukoliko žele sudjelovati na programima osposobljavanja (Pčelar/ica, Sakupljač/ica, proizvođač/ica i prerađivač/ica ljekovitog i aromatičnog bilja, Proizvođač/ica rakije ili Povrćar/ica) ili radionicama mekih vještina („Budi Svoj“, „Budi kreativan“ ili „Izrazi se“). Svi kontakti dostupni su na http://www.eu-krka-knin.hr/.

Projekt „Učimo danas za bolje sutra“ financiran je iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. Projekt provodi ekološka udruga „Krka“ Knin u partnerstvu s gradom Kninom.

Eko krka 2 Eko krka 3 Eko krka Eko krka1

Lenta Grad Knin Krka