Učilište Algebra nudi brojne programe obrazovanja na području digitalnih tehnologija. Učilište je certifikacijski centar za gotovo sve svjetske digitalne kompanije (Microsoft, Google, AWS, PMI, Cisco…). Algebra se priključila obrazovnim ustanovama na kojima je moguće iskoristiti Vaučere za obrazovanje HZZ-a

U našoj okolici Algebra ima otvoren ured u Šibeniku. Također treba naglasiti kako je većina programa obrazovanja dostupna online. Predavanja možete pohađati u udobnosti svog doma uz pokoje testiranje koje ćete morati odraditi u prostorijama Algebre u kontroliranim uvjetima. 

Algebra nudi sljedeće obrazovne programe uz korištenje vaučera:

  • Front-end developer
  • Python developer
  • UX dizajner (dizajner korisničkog sučelja)
  • Web dizajner
  • Administrator baza podataka
  • Grafički dizajner
  • Specijalist za digitalni video i montažu

Obrazovanje na području digitalnih tehnologija sigurno će poboljšati vaš položaj na tržištu rada 🙂

Prema službenoj stranici HZZ-a vaučere može koristiti velika većina građana: sve nezaposlene i zaposlene osobe s navršenih 15 godina života. Vaučere ne mogu koristiti: osobe koje se nalaze u sustavu redovitog odgoja i obrazovanja, osobe koje se nalaze u sustavu visokog obrazovanja i znanosti te osobe koje su korisnik mirovine prema općem propisu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje. Korisnik sam bira obrazovni program ako ispunjava minimalne uvjete ovog procesa. Isto tako, o relevantnosti same prijave i ispunjavanju dodatnih kriterija koji se traže za pojedine programe odlučuje isključivo HZZ.

Detaljnije o mjeri HZZ-a i koracima koje treba poduzeti možete pročitati OVDJE.

Korištene informacije sa mrežnih stranica Učilišta Algebra gdje možete pronaći i detaljnije informacije.

Ako budete imali bilo kakvih nedoumica, pitanja ili trebali savjet i pomoć obratite nam se na neki od naših kontakta:

Za savjetovanje i informiranje na raspolaganju su nam digitalni komunikacijski kanali, a možemo dogovoriti i savjetovanje i informiranje u prostorijama Ekološke udruge “Krka” Knin ovisno o vašim preferencijama i epidemiološkoj situaciji u kojoj se svi nalazimo. Zahvaljujući usluzi “Info@taxi” možemo i mi do Vas.

Cilj aktivnosti je osnaživanje nezaposlenih, njihova priprema za tržište rada i povećanje njihove zapošljivosti. Projekt “Ekološko-informativni centar” provodi Ekološka udruga „Krka“ Knin i sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u sklopu poziva Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru.