U Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ u Šibeniku 12.prosinca 2014. godine s početkom u 11,00 sati održano je predstavljanje projekta „Lokalni program za mlade grada Šibenika“.

Projekt „Lokalni program za mlade grada Šibenika“ provodi Grad Šibenik u partnerstvu sa Šibenskom udrugom mladih i Udrugom mladih „Mladi u EU“ a financira ga Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Cilj predstavljanja je upoznati mlade te ostale građane s izradom Lokalnog programa za mlade grada Šibenika, te uključiti mlade u samu izradu projekta koji im je potreban.

Aktivnosti projekta se provode u gradu Šibeniku a cilj je izrada Lokalnog programa za mlade grada Šibenika, kako bi se poboljšala kvaliteta života mladih u gradu Šibeniku.

Lokalni program djelovanja obrađuje osam prioritetnih područja koja su značajna za sve mlade, a to su: obrazovanje i informatizacija, zapošljavanje i poduzetništvo, socijalna politika prema mladima, zdravstvena zaštita i reprodukcijsko zdravlje, aktivno sudjelovanje mladih u društvu, mladi i civilno društvo, kultura mladih i slobodno vrijeme te mobilnost, informiranje i savjetovanje.

Šibenska udruga mladih Š.U.M. najavila je da će u suradnji s Udrugom mladih „Mladi u EU“  napraviti istraživanje o potrebama mladih u Šibeniku i to kroz anketni upitnik koji će obuhvatiti 500 ispitanika te kroz fokus grupe. Nakon toga osmisliti će se, raspisati te usvojiti lokalni program za mlade čime će započeti nova faza provedbe javnih politika za mlade u gradu Šibeniku.

Po završetku projekta kroz umrežavanje sa županijskim Savjetom mladih te ostalim Savjetima  mladih u regiji omogućit će se uključivanje predlagatelja/donositelja/provoditelja javnih politika na regionalnoj razini.

O projektu su govorili gradonačelnik grada Šibenika Željko Burić, Vinko Livaković Udruga mladih „Mladi u EU“  te Maja Šintić Šibenska udruga mladih Š.U.M koji su zajednički zaključili da  potrebno kroz ovaj program prvo definirati potrebe mladih tj. doznati što oni stvarno žele , a onda im pomoći da to i dobiju jer budućnost Šibenika je na mladima. Nakon predstavljanja sudionicima su dodijeljeni promotivni materijali o samom projektu.

Također je istaknuto da je izrada Lokalnog programa za mlade grada Šibenika veoma važna utoliko što u gradu ne postoji izrađen i donesen lokalni program koji je nužan da bi se poboljšala kvalitete života mladih u gradu.