U petak, 18. ožujka 2016. godine, u Rijeci se održala konferencija “Poziv na buđenje – uloga koordinatora volontera” u organizaciji Udruge za razvoj civilnog društva SMART i Hrvatske mreže volonterskih centara.

Na konferenciji su sudjelovali koordinatori volontera s područja Primorsko – goranske županije te predstavnici 20 lokalnih volonterskih centara u Hrvatskoj.

Cilj konferencije bio je upoznati sudionike s rezultatima projekta “Poziv na buđenje – uloga koordinatora volontera”, koji je Udruga SMART provodila u suradnji s organizacijama iz Rumunjske, Mađarske, Slovačke i Latvije.

Predstavljena su četiri dokumenta/alata koji su nastali u sklopu projekta: Profesionalni profil koordinatora volontera, Standardi kvalitete za volonterske programe, Kurikulum edukacije za koordinatore volontera te Proceduru i instrument za vrednovanje kompetencija koordinatora volontera). Navedeni dokumenti/alati imaju za cilj povećati kvalitete rada s volonterima i procesa upravljanja volonterima u zemljama partnerima.

Poseban dio konferencije posvećen je standardima kvalitete za volonterske centre u Hrvatskoj, budući da su preostala tri dokumenta/alata u Hrvatskoj već usvojena odnosno provode se u praksi. Standarde kvalitete za volonterske centre u Hrvatskoj, kao i buduće procedure za certificiranje volonterskih centara u Hrvatskoj predstavile su predstavnice Volonterskog centra Split. Kroz predstavljanja i radionice sudionici su imali priliku saznati i komentirati spomenute alate i procedure za njihovo buduće korištenje.

Na konferenciji su sudjelovali i predstavnici Udruge mladi „Mladi u EU“, koji su otvorili volonterske urede u Šibeniku i Drnišu.