Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ održala je radionicu pod nazivom „Pokreni inicijativu“ 22.03.2016. godine u prostoru Male gradske vijećnice u Drnišu.

Navedena radionica održala se u sklopu projekta „Lokalni program za mlade grada Drniša“, koji Udruga mladih „Mladi u EU“ provodi u suradnji s Gradom Drnišem koji je nositelj projekta.

Radionica je sudionicima predstavila proces osnivanja udruge te izrade plana rada udruge. Također, sudionici su potaknuti na aktivnije uključivanje u život lokalne zajednice, kao i mogućnostima koje nude različiti programi mobilnosti mladih poput Erasmus+ programa te Europske volonterske službe (EVS).

 Kroz rad u grupama sudionici su putem brainstorminga iznosili rješenja nekih konkretnih problema iz grada Drniša koji bi mogli biti riješeni provođenjem volonterske akcije  te su bili upoznati sa načinom  na koji funkcionira SWOT analiza i kako se primjenjuje u praksi.

 Radionicu su održali Martin Mrša i Vinko Livaković, djelatnici Udruge mladih „Mladi u EU.