Dana 26.02.2016. s početkom u 10:00 h, na gradskom trgu u centru Drniša održan je info štand koji je za cilj imao upoznavanje mladih sa provedbom projekta „Lokalni program za mlade Grada Drniša“.

Nositelj navedenog projekta je Grad Drniš, a partner na projektu je Udruga mladih „Mladi u EU“. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih.

Cilj ovoga projekta je povećanje kvalitete života mladih u Drnišu kroz podizanje svijesti mladih ljudi o važnosti njihovog aktivnog uključivanja u zajednicu.

 Na info štandu dijelili smo promotivne letke te animirali mlade za ispunjavanje anketa čija je svrha istraživanje potreba mladih na području grada Drniša.

 Rezultati navedenog istraživanja pomoći će nam u izradi što kvalitetnijeg Programa za mlade grada Drniša, te će biti prezentirani i dani na usvajanje Gradskom vijeću grada Drniša.