Pojmom pristupačnog turizma definira se skup svih usluga i inicijativa kojima se jamči najlaganiji mogući pristup turističkim strukturama i iskustvima pripadnika svih marginaliziranih skupina, među kojima su i osobe s invaliditetom.

Naša država potpisnica je Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom kojim se garantira jednakost i zaštita prava osoba. Osobe s invaliditetom građani su sa jednakim pravima i obavezama kao i osobe bez invaliditeta. Člankom 30. Konvencije garantira se osobama s invaliditetom pristup uslugama organizacije sportskih, rekreativnih i turističkih aktivnosti. Dakle, pristupačni turizam omogućuje mobilnu, vizualnu, slušnu i mentalnu dostupnost, tako da svi korisnici univerzalno dizajniranih proizvoda, usluga i okruženja mogu djelovati nezavisno, ravnopravno i dostojanstveno.

Pristupačnost ipak ne znači samo prilagođenost za korisnike kolica. To je, prije svega, stav o barijerama, ne samo fizičkim, nego i mentalnim. S obzirom na to i osoblje koje radi u turističkim okruženjima treba biti u cijelosti upoznato s pojmom pristupačnosti. U slučajevima kada nije tako, problem nije uvijek i jedino nebriga, nego prosto neinformiranje i neznanje.

Osobe s invaliditetom korisnici su svih vrsta turističkih ponuda. U većini turističkih centara objekti i usluge im nisu pristupačne. U drugim slučajevima turističke usluge i strukture mogu ugostiti samo jednu jedinu osobu, automatski isključujući na primjer grupne turističke ponude za osobe s invaliditetom. Uz to ide i činjenica da obično informacije na web stranicama hotela i drugih turističkih objekata ne odgovaraju realnom stanju, jer nedostaju detaljni opisi o tome što je u stvari dostupno. Umjesto šturog podatka kako se u okviru hotelskog smještaja nalazi i soba za osobe s invaliditetom, preporuka je da se navede detaljna specifikacija smještaja.

Hrvatska se pozicionira kao destinacija dostupna svima, ali gledajući sa strane osoba s invaliditetom javlja se pitanje da li je doista to tako. Ministarstvo turizma i sporta te turistički sektor do sada su učinili određene pomake u pristupačnosti turističkih usluga osobama s invaliditetom, no ipak treba još puno truda za uklanjanje svih prepreka.

Turizam je za sve važan segment i grana djelatnosti gdje će kroz novu turističku strategiju koju izrađuje Ministarstvo turizma i sporta  biti uključena edukacija turističkih djelatnika za prepoznavanje specifičnih potreba osoba s invaliditetom. Članak je objavljen u sklopu provedbe trogodišnjeg programa „Osmijeh za sve“ kojeg provodi Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ u partnerstvu sa jedinicom lokalne samouprave Gradom Šibenikom. Program je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.