Osobni asistent mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

  • nezaposlena osoba (ne odnosi se na osobne asistente koji će nastaviti svoj rad);
  • potvrda o završenoj srednjoj stručnoj spremi (SSS) ili potvrde o završenoj osnovnoj školi i o završenom tečaju za njegovatelja;
  • liječničku potvrdu o općoj psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti;
  • uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak;
  • izjava kandidata kojom potvrđuje da isti nije s korisnikom usluge asistencije sklopio ugovor o doživotnom, odnosno dosmrtnom uzdržavanju;

Osobni asistent može samo u iznimnim slučajevima biti član obitelji, o čemu odlučuje stručna služba Ministarstva za svaki pojedini slučaj, po dostavljenoj zamolbi udruge, potpisanoj od strane korisnika.

Osobnog asistenta može samostalno odabrati sam korisnik ili putem posredovanja udruge.

Korisnici mogu tražiti promjenu osobnog asistenta, izraziti mišljenje o asistenciji koju koriste ili sugerirati odabir određene osobe. Otkazati osobnom asistentu moguće je jedino iz opravdanih razloga definiranih ugovorom o radu i Etičkim kodeksom.

Važno je napomenuti da konačnu odluku oko odabira osobnog asistenta donosi sam korisnik kojem će usluga osobne asistencije biti pružena.

 

Cilj projekta: Projektom ““Zajedno za ispunjeniji dan“ osigurava se usluga osobne asistencije osobama s invaliditetom koje nisu u mogućnosti obavljati čak ni obične svakodnevne zadatke. Usluga će biti pružena 7 osoba s invaliditetom na temelju prethodne stručne procjenjuje njihovih potreba. Projektom će se zaposliti i 7 nezaposlenih osoba koje spadaju u ugrožene skupine kao osobne asistente.

Nositelj projekta: Društvo multiple skleroze Šibensko – kninske županije

Područje provedbe projekta: Šibensko – kninska županija

Trajanje projekta: 30 mjeseci (12.06.2019. – 12.12.2021.)

Vrijednost projekta: 1.413.094,44 HRK

Iznos EU potpore: 1.413.094,44 HRK

 

Kontakt: Društvo multiple skleroze Šibensko – kninske županije

Adresa: Kralja Zvonimira 44, 22 000 Šibenik

E – mail:  dms.sibenik@gmail.com

Web stranica: http://dms-skz.hr /

Sadržaj objavljenog teksta isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Šibensko – kninske županije i ne odražava nužno stavove Europske unije

DMS SKZ MemorandumDMS-SKZ Memorandum 2