Korisnici usluge osobnog asistenta mogu biti:

 • osobe s tjelesnim oštećenjem kojima je nužno potrebna praktična pomoć u samozbrinjavanju,
 • gluhoslijepe osobe s dodatnim poteškoćama kojima je nužno potrebna praktična pomoć u samozbrinjavanju,
 • slijepe osobe s dodatnim poteškoćama kojima je nužno potrebna praktična pomoć u samozbrinjavanju,
 • gluhe osobe s dodatnim poteškoćama kojima je nužno potrebna praktična pomoć u samozbrinjavanju.

Nužno potrebna pomoć odnosi se na pomoć u obavljaju poslova kao što su:

 • osobna briga (higijena – pranje zubi, umivanje, tuširanje, kupanje, pranje kose, češljanje, rezanje noktiju itd; pomoć pri ustajanju iz kreveta i odlasku u krevet; odijevanje i svlačenje; pomoć pri obavljanju fizioloških potreba; pomoć pri hranjenju i piću; pripremanje obroka; davanje lijekova i slično),
 • pomoć pri sitnim kućanskim poslovima (pospremanje stola, papira, knjiga, časopisa, dodavanje pomagala, pri listanju knjige, pisanju i slično),
 • obavljanje kupovine;
 • pomoć pri fizičkim potrebama (transfer krevet – kolica, pomoć pri kretanju, pomoć pri telefoniranju);
 • obavljanje administrativnih poslova – odlazak liječniku (uputnice, doznate, recepti), odlazak u banku, poštu, dostava i podizanje razne dokumentacije;
 • pomoć pri uspostavljanju i olakšavanju komunikacije;
 • pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima.

Korisnici mogu biti osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u dobi od 18 do 65 godina (Barthelov indeks 0-45), kojima nije oduzeta poslovna sposobnost te koji nemaju sklopljen ugovor o doživotnom, odnosno dosmrtnom uzdržavanju.

Korisnici kojima će biti pružena usluga osobne asistencije u trenutku objave natječaja ne smiju biti korisnici usluge smještaja, organiziranog stanovanja, cjelodnevnog ili poludnevnog boravka.

Cilj projekta: Projektom ““Zajedno za ispunjeniji dan“ osigurava se usluga osobne asistencije osobama s invaliditetom koje nisu u mogućnosti obavljati čak ni obične svakodnevne zadatke. Usluga će biti pružena 7 osoba s invaliditetom na temelju prethodne stručne procjenjuje njihovih potreba. Projektom će se zaposliti i 7 nezaposlenih osoba koje spadaju u ugrožene skupine kao osobne asistente.

Nositelj projekta: Društvo multiple skleroze Šibensko – kninske županije

Područje provedbe projekta: Šibensko – kninska županija

Trajanje projekta: 30 mjeseci (12.06.2019. – 12.12.2021.)

Vrijednost projekta: 1.413.094,44 HRK

Iznos EU potpore: 1.413.094,44 HRK

Kontakt: Društvo multiple skleroze Šibensko – kninske županije

Adresa: Kralja Zvonimira 44, 22 000 Šibenik

E – mail:  dms.sibenik@gmail.com

Web stranica: http://dms-skz.hr /

Sadržaj objavljenog teksta isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Šibensko – kninske županije i ne odražava nužno stavove Europske unije

DMS SKZ MemorandumDMS-SKZ Memorandum 2