Društvo multiple skleroze Šibensko-kninske županije provodi projekt „Zajedno za ispunjeniji dan“.

Usluga osobne asistencije pozitivno je utjecala na korisnike projekta jer im je omogućila kontrolu i izbor, način pružanja usluge te vrijeme i mjesto na kojem se usluga pružala. Fleksibilna je i u potpunosti prilagođena korisnicima te im pruža najbolji način potpore potrebne za veću socijalnu uključenost i aktivnije participiranje u lokalnoj zajednici.

Dosadašnja praksa pokazala je kako je usluga osobne asistencije od iznimnog značaja za korisnike jer je vrijeme potpore planirano sukladno njihovim potrebama. Također se pokazala jako značajnom uslugom korisnicima koji žive sami kao i onima koji žive u ruralnim te slabo razvijenim područjima gdje je često jedina dostupna socijalna usluga.

Jedan od rezultata projekta je i tiskana informativna brošura sa svim informacijama o projektu i njegovoj provedbi. Rezultati projekta služit će kao primjeri kojima se može utjecati na buduću javnu politiku i praksu vezanu za podizanje kvalitete življenja osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjem.

Brošuru možete preuzeti na sljedećem linku

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj objavljenog teksta isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Šibensko – kninske županije i ne odražava nužno stavove Europske unije