Mreža mladih Hrvatske organizirala je trening pod nazivom “Uvod u rad s mladima u zajednici“  u Jezerčici (Donja Stubica) u periodu od 26.-31.listopada 2014. za udruge iz cijele Hrvatske. Cilj ovog treninga bio je ojačati udruge u njihovom radu s mladima. Trening je obuhvaćao pet dana intenzivnog zajedničkog rada. Polaznici su bili mladi ljudi  koje su zaposleni ili volontiraju u svojim udrugama, a koji su htjeli povećati svoje kompetencije u radu s mladima.

Prvi dan treninga započeo je međusobnim upoznavanje i  predstavljanjem svojih organizacija. Potom su prezentirani ciljevi ovog treninga te je započeto predavanje o Youth work-u i radu s mladima.Drugog dana definirani su mladi kao ciljna skupina, njihove karakteristike, razvojne potrebe, te tipovi rada s mladima ovisno o njihovim potrebama. Sljedećeg dana govorilo se o ulozi osobe koja radi s mladima. Osoba koja radi s mladima mora poštivati etički kod i biti profesionalan cijelo vrijeme.

Četvrtog dana obradili smo temu kako zaštiti djecu i mlade prilikom rada s njima. U sklopu toga definirani su tipovi zlostavljanja te znaci i simptomi zlostavljanja. Zadnjeg dana  istaknuta je važnost zaštite djece i mladih te kreiranje sigurnog okruženja za njih, provođenje politika za zaštitu djece i mladih.   Na kraju je provedena evaluacija.

Osim predavanja, najveći dio trening sastojao se od aktivnog uključivanja svih nas sudionika i vježbi u kojima smo zajedničkim snagama morali utvrditi probleme i pronaći rješenja za iste.

Kroz trening svaki od sudionika dobio je uvid kako bi trebao izgledati rad s mladima. Stečena su znanja kako pristupiti svakom pojedinoj mladoj osobi, ovisno o njenim potrebama, te kako prići i pomoći mladima i djeci koji su zlostavljani. Također istaknuto je kako osobe koje rade s mladima moraju biti primjer drugim mladima.

Voditeljice treninga su Vanja Kalaba i Danijela Radić iz Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR iz Srbije. NAPOR (http://napor.net/ ) je savez udruženja sa 80 punopravnih i 10 pridruženih članica organizacija civilnog društva koje provode omladinski rad u Republici Srbiji. Uspostavljen je u ožujku 2009. godine sa osnovnim ciljem osiguranja kvaliteta programa omladinskog rada i profesionalizacije omladinskog rada u Republici Srbiji. Zalaže se za sistematsku brigu o mladima, promovira sigurno okruženje i mogućnosti za osobni i socijalni razvoj mladih kako bi postali aktivni članovi/ce društva.