Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji kaže da razumna prilagodba znači potrebnu i odgovarajuću prilagodbu i podešavanja koja ne predstavljaju nerazmjerno ili neprimjereno opterećenje, da bi se u pojedinačnom slučaju, tamo gdje je to potrebno, osobama s invaliditetom osiguralo zapošljavanje i rad na ravnopravnoj osnovi s drugima. Osobe s invaliditetom mogu se zaposliti na otvorenom tržištu rada ili pod posebnim uvjetima, uz obvezu osiguranja razumne prilagodbe od strane poslodavca prilikom provedbe testiranja i/ili intervjua u okviru natječajnog postupka te obvezu osiguranja razumne prilagodbe radnog mjesta, uvjeta i organizacije rada.

Razumna prilagodba je svaka promjena u vezi s radnim mjestom ili radnim okruženjem koja je potrebna da bi se osobi s invaliditetom omogućilo da se prijavi za određeno radno mjesto, obavlja svoj posao i u njemu napreduje ili sudjeluje u osposobljavanju. Razumna prilagodba namijenjena je svim zaposlenicima s invaliditetom. Pravo na razumnu prilagodbu odnosi se na sve aktivnosti povezane s poslom obuhvaćene pravom EU-a, a od postupka prijave za posao do odlaska iz službe, te uključuje radne uvjete i povlastice. Ako imate neku vrstu invaliditeta i smatrate da vam je potrebna prilagodba radnog mjesta ili okruženja, možete zatražiti razumnu prilagodbu.

U skladu s Direktivom EU-a o jednakom postupanju pri zapošljavanju poslodavci moraju omogućiti razumnu prilagodbu zaposlenicima s invaliditetom u mjeri u kojoj takve mjere za organizaciju ne predstavljaju nerazmjeran teret. Utvrđene su obveze povezane s razumnom prilagodbom, koje mogu uključivati tehnička rješenja poput stavljanja na raspolaganje određene opreme. Razumna prilagodba je obveza i u skladu s člankom 5. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD), čije su ugovorne stranke EU    i sve njegove države članice. Prema Konvenciji razumna prilagodba znači „potrebnu i prikladnu preinaku i podešavanja, koja ne predstavljaju nerazmjerno ili neprimjereno opterećenje, da bi se takvo što u pojedinačnom slučaju, tamo gdje je to potrebno kako bi se osobama s invaliditetom osiguralo uživanje ili korištenje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda na ravnopravnoj osnovi s drugima“.

Glavne vrste razumne prilagodbe uključuju tehnička rješenja, radne uvjete, mjere osposobljavanja i mjere senzibiliziranja.

Tehnička rješenja mogu uključivati:

  • Ugradnju dizala ili rampi

  • Uredski namještaj na odgovarajućoj visini

  • Stavljanje na raspolaganje Brailleovih redaka

  • Instaliranje usluge usmenog prevođenja u stvarnom vremenu putem telekomunikacija

Drugi slučajevi razumne prilagodbe odnose se na:

  • radne uvjete, poput fleksibilnog radnog vremena, rada na daljinu, dopusta, premještanja u novi ured ili preraspodjele na drugo radno mjesto

  • osposobljavanje, dopuštajući da se ono provodi usmenim, a ne pisanim putem

  • mjere senzibiliziranja, kako bi osobe s invaliditetom mogle obavljati svoj posao

Članak je objavljen u sklopu provedbe trogodišnjeg programa „Osmijeh za sve“ kojeg provodi Udruga mladih „Mladi u EU“ u partnerstvu sa jedinicom lokalne samouprave Gradom Šibenikom. Program je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

 

 

logo 1