Spolna i reproduktivna prava osoba s invaliditetom u Hrvatskoj su temeljni dio njihovih ljudskih prava. Ona osiguravaju jednake mogućnosti pristupa informacijama, uslugama i autonomiji u području seksualnosti, intimnosti, planiranju obitelji i reproduktivnom zdravlju.

Svaka osoba, bez obzira na svoj invaliditet, ima pravo na jednak tretman i pristup zdravstvenim uslugama koje se odnose na reproduktivno zdravlje. To uključuje pravo na informacije o spolno prenosivim infekcijama, kontracepciji, planiranju obitelji, trudnoći i porođaju. Osim toga, osobe s invaliditetom trebaju imati pristup savjetovanju, edukaciji i zdravstvenoj skrbi prilagođenoj njihovim posebnim potrebama.

Bitno je naglasiti da svaka osoba  ima pravo na slobodu izbora kada je u pitanju vlastita seksualnost i intimnost. To podrazumijeva pravo na pristanak, izbor partnera i sudjelovanje u intimnim odnosima. One trebaju biti upućene u sigurne seksualne prakse, prevenciju spolno prenosivih bolesti i kontracepcijske metode.

Reproduktivna prava obuhvaćaju pravo na planiranje obitelji, što uključuje pristup kontracepciji, savjetovanje o plodnosti, umjetnu oplodnju i sukladno zakonu, pravo na prekid trudnoće. Osobe s invaliditetom trebaju imati pravo donositi informirane odluke o vlastitom reproduktivnom zdravlju i pristupati uslugama sukladno svojim željama i potrebama.

Društvo i zdravstveni sustav imaju odgovornost osigurati pristupačnost informacija, usluga i prostora za osobe s invaliditetom. To uključuje prilagodbu komunikacijskih tehnologija, fizičku pristupačnost zdravstvenim ustanovama te edukaciju zdravstvenih djelatnika o specifičnim potrebama osoba s invaliditetom. Spolna i reproduktivna prava osoba s invaliditetom  su neodvojivi dio njihovih temeljnih ljudskih prava. Njihova zaštita osigurava jednakost, autonomiju i dobrobit svih pojedinaca, bez obzira na njihov invaliditet.

Članak je objavljen u sklopu provedbe trogodišnjeg programa „Osmijeh za sve“ kojeg provodi Udruga mladih „Mladi u EU“ u partnerstvu sa jedinicom lokalne samouprave Gradom Šibenikom. Program je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.