Postoji širok spektar mogućnosti za osobe s invaliditetom u kvalitetnom ispunjavanju svoga slobodnog vremena, no taj je spektar znatno manji kada se radi o manjim zajednicama. Stupanj razvijenosti nekog društva procjenjuje se upravo po tome koliko skrbi za najslabije i one kojima je pomoć potrebna. Osoba koja biva isključena iz društva osjeća se suvišno. Tako da se ne može reći kako je socijalizacija samo jednosmjeran proces, ona je dvosmjeran proces. Socijalizacija je proces koji uključuje sve nas i sva naša ponašanja.

Svaka će osoba izabrati način koji odgovara njegovoj osobnosti i osobnim interesima i sklonostima. Čak i ako osoba s invaliditetom odluči kreativno provoditi svoje slobodno vrijeme te izađe iz svog doma, može naići na prostorne prepreke, nedostupnost prijevoza, ali i na predrasude dijela javnosti o nemogućnostima, odnosno smanjenim mogućnostima funkcioniranja osoba s invaliditetom. Zadatak je šire zajednice, kao i raznih državnih i drugih institucija, da u što većoj mjeri realiziraju ideju inkluzije i jednakih mogućnosti za sve u svim problematičnim područjima (prostorna pristupačnost, prijevoz i dr.). S druge strane, potrebna je i inicijativa osoba s invaliditetom da iskažu svoje potrebe i aktivno se uključe u ostvarivanje ovih procesa.

Mobilnost, pristupačnost, stanovanje i prijevoz predstavljaju osnovne preduvjete za uključivanje osoba s invaliditetom u aktivnosti svakodnevnog življenja, a samim time i za aktivnosti u slobodno vrijeme.

Invalidnost također nije obilježje osobe već niz činitelja od kojih mnoge stvara društveno okruženje. U svakom slučaju suradnja i komunikacija između osoba s invaliditetom i njihove lokalne zajednice mora biti uspostavljena, pa onda isto tako i ista ta suradnja i na državnoj razini. Osobe s invaliditetom moraju biti dobro informirane i zainteresirane za očuvanje i provedbu prava koja im jamči Konvencija, i isto tako moraju znati i kako se postaviti u slučaju bilo kakve diskriminacije u njihovim pravima.

Projektom „Zajedno smo bolji“ predviđeno je osiguravanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom koje nisu u mogućnosti obavljati čak i obične svakodnevne zadatke.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Lige protiv raka Grada Drniša.