Slijedom objave otvorenog poziva za dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3“, u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., pozivamo sve potencijalne prijavitelje da se sukladno natječajnoj dokumentaciji prijave za financijsku potporu iz Europskog socijalnog fonda.

Natječajna dokumentacija se može preuzeti slijedom poveznice:

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/76

Prijavni obrazac A dio može se preuzeti na sljedećoj poveznici: https://scf-wf.mrrfeu.hr/ap

Ovim programom dodjele bespovratnih sredstava podržati će se projekti kojima će se nastaviti razvoj socijalnih usluga u lokalnim zajednicama namijenjenih  sljedećim skupinama u nepovoljnom položaju: osobama s invaliditetom, liječenim ovisnicima, beskućnicima, žrtvama obiteljskog nasilja, mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mladima s poremećajima u ponašanju, tražiteljima azila, azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom s ciljem unaprjeđenja mogućnosti njihova zapošljavanja. Ujedno, podržati će se i oni projekti koji kao ciljnu skupinu imaju članove obitelji koji skrbe o ovisnom članu (kao što su starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom, djeca), a u svrhu pomirenja njihovog obiteljskog i poslovnog života.

Potencijalni prijavitelji su udruge, ustanove, zaklade, drugi pravni oblici osnovani posebnim zakonima, pravne osobe s javnim ovlastima, jedinice lokalne i regionalne samouprave, trgovačko društva, zadruge, lokalne i regionalne razvojne agencije, međunarodne (međuvladine) organizacije.

Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 760.000,00 kuna, dok je  maksimalni iznos 1.520.000,00 kuna.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 05. rujan 2014. godine.

Poziv na info-radionice

 

 

U sklopu projekta “Priprema projekata i podrška ESF korisnicima” kojeg provodi Ministarstvo rada i mirovinskog sustava kao glavni partner u projektu, obavještavamo Vas da će se u srpnju i kolovozu 2014. godine održati dvije jednodnevne pripremne radionice za potencijalne prijavitelje na  Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3“. Ciklusi od po dvije jednodnevne radionice održat će se u srpnju i kolovozu u 7 gradova u  Republici Hrvatskoj, prema rasporedu i lokacijama koje su navedene u pozivu.

Poziv, dnevni red, kao i prijavni obrazac možete preuzeti slijedom poveznica koje se nalaze na dnu ove obavijesti.

Više o navedenom pozivu na dostavu projektnih prijedloga za financiranje iz Europskog socijalnog fonda možete pronaći putem poveznice:

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/76

Obavijest i poziv na radionice za Poziv

Prijavni obrazac za radionice za Poziv

 

thumb