Slijedom objave otvorenog poziva za dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3“, u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., pozivamo sve potencijalne prijavitelje da se sukladno natječajnoj dokumentaciji prijave za financijsku potporu iz Europskog socijalnog fonda.

Natječajna dokumentacija se može preuzeti slijedom poveznice:

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/76

Prijavni obrazac A dio može se preuzeti na sljedećoj poveznici: https://scf-wf.mrrfeu.hr/ap

Ovim programom dodjele bespovratnih sredstava podržati će se projekti kojima će se nastaviti razvoj socijalnih usluga u lokalnim zajednicama namijenjenih  sljedećim skupinama u nepovoljnom položaju: osobama s invaliditetom, liječenim ovisnicima, beskućnicima, žrtvama obiteljskog nasilja, mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mladima s poremećajima u ponašanju, tražiteljima azila, azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom s ciljem unaprjeđenja mogućnosti njihova zapošljavanja. Ujedno, podržati će se i oni projekti koji kao ciljnu skupinu imaju članove obitelji koji skrbe o ovisnom članu (kao što su starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom, djeca), a u svrhu pomirenja njihovog obiteljskog i poslovnog života.

Potencijalni prijavitelji su udruge, ustanove, zaklade, drugi pravni oblici osnovani posebnim zakonima, pravne osobe s javnim ovlastima, jedinice lokalne i regionalne samouprave, trgovačko društva, zadruge, lokalne i regionalne razvojne agencije, međunarodne (međuvladine) organizacije.

Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 760.000,00 kuna, dok je  maksimalni iznos 1.520.000,00 kuna.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 05. rujan 2014. godine

Izvor: www.mspm.hr