Turizam je jedna od najvažnijih gospodarskih grana u Hrvatskoj. Sektor je danas jako pogođen pandemijom SARS-CoV-2 virusa. Skori oporavak očekujemo usporedo sa savladavanjem pandemije, a zacijelo će čitav sektor doživjeti i određenu transformaciju. Za očekivati je otklon od modela masovnog turizma i konzumerizma te priklanjanje principima održivog, društveno i okolišno odgovornog poslovanja. Turizam bi trebao postati pametniji, održiviji, zeleniji, uključiviji, aktivniji, ljudskiji i onima koji se turizmom bave i njihovim klijentima i zajednici. U tome vidimo dobru priliku za dalmatinsko zaleđe, grad Knin i za nezaposlene na području grada Knina.

Pozivamo nezaposlene na seminar “Razvoj održivog turizma i okolišno odgovorno poslovanje” koji će se održati 3.2.2021 u 11 sati u Ekološko-informativnom centru na Krki, Drniška 2/b. Saznajte kako na odgovoran način koristiti prirodna i kulturna dobra, štititi okoliš, raditi na očuvanju krajolika, bioraznolikosti i kulturnog nasljeđa u suradnji s lokalnom zajednicom u svrhu poboljšanja kvalitete života lokalnog stanovništva. Naučite ponešto i o fondovima EU koji Vam u tome mogu pomoći. Turizam kao poluga vlastitog napretka i napretka zajednice u kojoj živite.

Zbog održavanja seminara u skladu sa epidemiološkim preporukama vezanim uz pandemiju virusa SARS-CoV-2 broj osoba koji mogu sudjelovati je ograničen te Vas lijepo molimo da potvrdite svoje sudjelovanje najkasnije do 2.2.2021. na neki od navedenih kontakata:

Krka objavaFoto ZDRAVKO BATALIC na Pixabay

Cilj seminara je osnaživanje nezaposlenih, njihova priprema za tržište rada i povećanje njihove zapošljivosti. Projekt “Ekološko-informativni centar” provodi Ekološka udruga „Krka“ Knin i sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u sklopu poziva Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge “Krka” Knin.

Ekoloski informativni centar memorandum - NOVO MINISTARSTVOEkolosko informativni centar memorandum 2