Nezaposleni ste i živite na području grada Knina i okolice. Tražite posao i trebate informaciju ili savjet. Tu smo za Vas.

Pomoći ćemo Vam u pronalaženju i istraživanju potencijalnih poslodavaca. Zajedno sa Vama pretraživat ćemo oglase na stranicama HZZ-a i ostalim portalima za zapošljavanje. Pomoći ćemo i savjetovati Vas u izradi životopisa i motivacijskog pisma. Pozvani ste na razgovor za posao, a ne osjećate se dovoljno sigurno te trebate nekoga za pripreme i savjete.

Želite saznati ponešto o komunikacijskim i prezentacijskim vještinama potrebnim u suvremenom poslovnom okruženju. Ne snalazite se tako dobro u gotovo neizbježnim digitalnim komunikacijskim kanalima. Zainteresirani ste za cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje.

Trebate savjete o samozapošljavanju, potporama HZZ-a i izradi poslovnog plana. Imate poduzetničku ideju i želite više informacija o EU i nacionalnim fondovima koji su Vam na raspolaganju.

Pozivamo Vas da nam se obrattite na neki od naših kontakta:

 

Za savjetovanje i informiranje na raspolaganju su nam digitalni komunikacijski kanali, a možemo dogovoriti i savjetovanje i informiranje u prostorijama Ekološke udruge “Krka” Knin ovisno o vašim preferencijama i epidemiološkoj situaciji u kojoj se svi nalazimo. Zahvaljujući usluzi “Info@taxi” možemo i mi do Vas.

Sve aktivnosti provode se u skladu sa epidemiološkim preporukama vezanim uz epidemiju virusa SARS-CoV-2.

Cilj aktivnosti je osnaživanje nezaposlenih, njihova priprema za tržište rada i povećanje njihove zapošljivosti. Projekt “Ekološko-informativni centar” provodi Ekološka udruga „Krka“ Knin i sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u sklopu poziva Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge “Krka” Knin.

Ekoloski informativni centar memorandum - NOVO MINISTARSTVOEkolosko informativni centar memorandum 2