Europass je skup internetskih alata i informacija koji vam pomaže upravljati svakim korakom u učenju i karijeri. To je internetski portal koji se nalazi na adresi https://europa.eu/europass/hr. Najčešće se koristi za izradu životopisa. Kako biste koristili sustav u prvom koraku potrebno je kreirati osobni profil.

Jedna od mogućnosti koju vam Europass portal pruža je pomoć u pisanju strukturiranog, dosljednog i stručnog motivacijskog pisma. Možete sastaviti nova ili uređivati postojeća motivacijska pisma pomoću alata Europass za sastavljanje i uređivanje pisama. Sve Vam je to dostupno on-line bez obzira na lokaciju i uređaj s kojeg platformi pristupate. 

Kako vam Europass pomaže?

Europass vas korak po korak vodi kroz postupak koji će vam pomoći u sastavljanju dobrog motivacijskog pisma sa svim ključnim informacijama. Možete sastavljati, pohranjivati i dijeliti motivacijska pisma na 29 jezika, odabrati obrazac koji vam najviše odgovara i lako dijeliti ta pisma iz svoje knjižnice Europass. Možete podijeliti s poslodavcima, s EURES-om ili drugim oglasnicima za zapošljavanje.

Kako napisati dobro motivacijsko pismo

U motivacijskom pismu trebali biste istaknuti svoju motivaciju za prijavu za određeni posao ili neku drugu vrstu angažmana te pokazati zašto se smatrate najboljim kandidatom. U njemu biste trebali uputiti na konkretne primjere iz životopisa i objasniti zašto su ti primjeri relevantni za posao za koji se prijavljujete.

Pažljivo pročitajte

Pažljivo pročitajte oglas za slobodno radno mjesto i u motivacijskom pismu naglasite vještine koje se odnose na zahtjeve iz tog oglasa.

Upotrebljavajte ključne riječi

Pri navođenju „mekih” vještina upotrebljavajte ključne riječi koje su navedene u oglasu za slobodno radno mjesto (točnost, organiziranost, timski duh itd.).

Budite sažeti

Izražavajte se u kratkim odjeljcima i budite jasni.

Upoznajte se s poslodavcem

Odvojite vrijeme za traženje informacija o poslodavcu kako biste dobili uvid u kulturu organizacije te u motivacijsko pismo uključite jednu ili dvije ključne točke.

Pišite kratko

Motivacijsko pismo ne bi trebalo biti dulje od jedne stranice:

Prvi odjeljak – zašto ste motivirani za prijavu za radno mjesto
Drugi odjeljak – zašto ste najprikladniji kandidat i
Treći odjeljak – zašto biste se dobro uklopili u poduzeće.

Koristite formalni ton

Koristite formalni i pristojni ton te ispravite pravopisne pogreške.

Koristite jednostavne fontove

Koriste jednostavni nedekorativni font normalne veličine (11 – 12) i optimalni razmak (1 ili 1,5).

Kreirajte svoj Europass.

Da podsjetimo, u današnjem digitalnom svijetu Vaš profil Europass namijenjen je bilježenju svih vaših vještina, kvalifikacija i iskustava. Ako redovito ažurirate svoj Europass profil, uvijek ćete imati pri ruci sve potrebne informacije i alat za brzu izradu prilagođenih životopisa i prijava za posao.

Ako budete imali bilo kakvih nedoumica, pitanja ili trebali savjet i pomoć obratite nam se na neki od naših kontakta:

Za savjetovanje i informiranje na raspolaganju su nam digitalni komunikacijski kanali, a možemo dogovoriti i savjetovanje i informiranje u prostorijama Ekološke udruge “Krka” Knin ovisno o vašim preferencijama i epidemiološkoj situaciji u kojoj se svi nalazimo. Zahvaljujući usluzi “Info@taxi” možemo i mi do Vas.

Sve aktivnosti provode se u skladu sa epidemiološkim preporukama vezanim uz epidemiju virusa SARS-CoV-2.

Korištene informacije sa portala Europass.

Cilj aktivnosti je osnaživanje nezaposlenih, njihova priprema za tržište rada i povećanje njihove zapošljivosti. Projekt “Ekološko-informativni centar” provodi Ekološka udruga „Krka“ Knin i sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u sklopu poziva Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge “Krka” Knin.