Udruga mladih „Mladi u EU“ sa još pet udruga sa područja grada Šibenika i to: Udrugom „Kamenčići“, Udrugom „Izvor ljubavi“, Udrugom „Aurora“, Udrugom „UHBO-PTSP-a Šibensko-kninske županije“ i Udrugom „Četiri šape“ pokrenula je inicijativu osnivanja Vijeća udruga grada Šibenika.

Iz tog razloga, 30. lipnja u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ s početkom u 17,30 sati održati će se sastanak predstavnika udruga sa područja grada Šibenika te ovim putem pozivamo sve predstavnike udruga sa područja grada Šibenika da se odazovu na navedeni sastanak.

Sastanak će započeti sa prezentacijom Ekološke udruge „Krka“ Knin koja će predstaviti model „slobodne stolice“- primjer dobre prakse na području grada Knina – za praćenje politike lokalne vlasti i izravnu komunikaciju s organizacijama civilnog društva.

Cilj osnivanja Vijeća udruga je da se kroz navedeno Vijeće okupe sve udruge sa područja grada, kako bi zajedničkim radom doprinijele razvoju civilnog društva na području grada Šibenika.

Kroz Vijeće, udruge će zajedničkim nastupom rješavati svoje probleme, zajednički provoditi prioritetne aktivnosti te se zajednički prijavljivati na različite projekte.