Nakon 2 godine osiguravanja usluge videće pratnje, Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba polako privodi kraju svoj drugi EU projekt naziva „Siguran korak“.

Projekt je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., riječ je o bespovratnim sredstvima, ukupne vrijednosti 499.508.00kn

Ovim projektom omogućeno je zapošljavanje nove osobe u radnom timu udruge – videćeg pratitelja, ali i zadržavanje postojećeg radnog mjesta jedne od 3 već ranije zaposlene radnice na poziciji voditeljice projekta. Videći pratitelj je u sklopu projekta prošao i edukaciju, čime je osigurana kvaliteta pružanja usluge.

U 2 godine, koliko je projekt trajao, 12 slijepih osoba koje nisu dovoljno samostalne u kretanju je imalo mogućnost koristiti pratnju kad god je to bilo potrebno. Velika prednost projekta bila je u tome što je videći pratitelj imao na raspolaganju automobil kojim je prevozio korisnike, umjesto korištenja često nespojivih linija javnog prijevoza, posebno kad uzmemo u obzir korisnike žive van Zagreba. Uslugu videće pratnje su koristili podjednako i žene i muškarci, bilo je tu zaposlenih i nezaposlenih osoba, studenata te umirovljenika.

Cilj projekta  je bio smanjiti usamljenost osoba s oštećenjem vida, unaprijediti kvalitetu života osoba s invaliditetom, potaknuti druženje, doprinijeti novim poznanstvima i prijateljstvima. Kad promotrimo rezultate na kraju projekta i sažmemo dojmove svih sudionika, možemo reći da je taj cilj svakako postignut.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost udruženja za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba.

UUOSSOLenta