U Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ 30.01.2015. godine s početkom u 18 sati Udruga mladih „Mladi u EU“  predstavila je projekt „Razvojem VOLONTERSTVA do razvoja OCD-a!“

Na konferencije mladi su mogli čuti što znači volontirati, koliko je bitno volontirati ,te  kako na taj način pomažemo sebi i okolini. Cilj konferencije bio je upoznati mlade ali i ostale građane s projektom „Razvojem VOLONTERSTVA do razvoja OCD-a!“ te pozvati sve zainteresirane koji žele volontirati da se uključe. Nakon predstavljanja projekta, otvoren je dijalog u kojem su sudjelovali svi sudionici.

Voditelji navedene konferencije bili su predstavnici Udruge mladih „Mladi u EU“  Martin Mrša i Vinko Livaković.

Predavanju se odazvalo cca 30 mladih osoba.

Projekt „Razvojem VOLONTERSTVA do razvoja OCD-a!“ provodi se u gradu Šibeniku i gradu Drnišu. Cilj projekta je potaknuti razvoj te promovirati volonterstvo na području gradova Šibenika i Drniša. Najavljeno je i otvaranje volonterskog centra u Šibeniku i Drnišu.  Volonterski centar pružati će sve informacije oko volontiranja kao i bazu s podatcima gdje se sve može volontirati. Razvoj volonterstva dodatno će osnažiti kapacitete lokalnih organizacija civilnog društva što će pridonijeti efikasnijem rješavanju lokalnih problema.

Navedeni projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade RH.