Liga protiv raka Grada Drniša provodi projekt „Zajedno smo bolji“ (UP.02.2.2.09.0128) u sklopu poziva: Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II.

 • Popusti za korištenje telefona: 50% popusta u cijeni pretplate i 20 besplatnih minuta odnosno 100 besplatnih impulsa mjesečno;
 • Oslobođenje od RTV pretplate: 50% do 100%;
 • Povlastice u gradskome i lokalnom prometu: besplatan prijevoz tramvajima, autobusima i uspinjačom ZET-a u Zagrebu i prigradskom željeznicom;
 • Plaćanje umanjene članarine Hrvatskome autoklubu;
 • Oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnog vozila i oslobađanje od plaćanja cestarine;
 • Pravo na dobivanje posebnog znaka pristupačnosti i oznake za vozilo radi parkiranja vozila;
 • Popust za putovanja željeznicom i brodom;
 • Popust pri obračunavanju poreza na dohodak kao pravo na povećani osobni odbitak;
 • Oslobođenje od obveze plaćanja boravišne pristojbe;
 • Oslobođenja od javnobilježničkih, upravnih i sudskih pristojbi;
 • Osiguranje vozila – osobe s invaliditetom mogu ostvariti od 10 do 20% dodatnog popusta kod plaćanja premije za godišnje osiguranje osobnog automobila, što ovisi o stupnju tjelesnog oštećenja i kriteriju osiguravajućeg društva.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Lige protiv raka Grada Drniša.