Razvojni europski centar inicijativa (RECI) provodi projekt „Mi to možemo“ kojim je predviđeno osiguravanje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II

Usluga kućne njege temelji se na medicinskom modelu, dok se usluga osobne asistencije usmjerava  prema potrošačima na modelu nezavisnog življenja. Osobna pomoć nije pomoć medicinskih sestara, socijalnih radnika, dobrotvornih organizacije, crkve ili medicinskog osoblja. Osobna pomoć je kontrolirana i podrazumijeva samoodređenje invalidne osobe. Sve drugo, bez obzira kako se to naziva, u suprotnosti je s ciljevima i filozofijom izvornog koncepta „neovisno življenje“.

Pristup „neovisno življenje“ označava situaciju kada osobe s invaliditetom uživaju jednake mogućnosti za sudjelovanje u zajednici i životu kao i svi drugi građani, oslobođenost od bilo kakve nametnute ovisnosti o njihovim obiteljima ili prijateljima te postojanje izbora i  preuzimanje kontrole nad odlukama koje utječu na njihov život. Krajnji cilj mu je poboljšanje kvalitete života osobama s najtežim oblicima invaliditeta, i kroz njega, pronalaženje mogućnosti za njihovo što neovisnije funkcioniranje u svojoj zajednici. Za razliku od dosadašnjeg medicinskog pristupa skrbi za osobe s invaliditetom, kod kojega se uvijek smatralo da su samo medicinski djelatnici oni koji najbolje znaju i mogu rješavati njihove probleme, pristup neovisnog življenja nastoji uvesti socijalni model radi bolje integracije osoba s invaliditetom u društvo.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Razvojnog europskog centra inicijativa

Mi to mozemo - Reci - memorandum