Zaklada Anna Lindh pokrenula je drugo izdanje ALFinMOTION-a, svog interdisciplinarnog međusektorskog programa mobilnosti za podršku suradničkim inicijativama s ciljem jačanja ravnopravnih partnerstava i poticanja djelovanja međukulturnog dijaloga.

ALFinMOTION namjerava biti poticaj za međukulturalni dijalog između obala Mediterana kroz fizičku mobilnost, uključujući različite vrste stručnosti, znanja i profila.

Program mobilnosti strukturiran je u četiri modaliteta koji odgovaraju različitim potrebama te obuhvaćaju međukulturni dijalog: djelovanje, znanje, partnerstvo i kreativnost.

Prioritet će imati prijave u kojima su sve uključene organizacije članovi Zaklade Anna Lindh iz 41 nacionalne mreže te one u kojima su organizacije-domaćini članovi ALF-a iz tih mreža. Organizacija-domaćin mora biti pravna osoba i pridržavati se smjernica za komunikaciju i vidljivost ALF-a. Ista organizacija ne može podnijeti više od jedne prijave u okviru ovog poziva, a aktivnosti se moraju održati između 1. srpnja i 31. prosinca 2023. godine.
Prijave su moguće do 30. travnja 2023. godine.

Saznajte više o pozivu na: https://www.annalindhfoundation.org/calls/alfinmotion

IZVOR: https://zaklada.civilnodrustvo.hr/