Rad s mladima jedan je od temelja europske javne politike za mlade. Ovaj koncept, koji obuhvaća kvalitetno provođenje slobodnog vremena korištenjem metoda neformalnog učenja, procesualnost te vrijednosti poput inkluzivnosti, demokratičnosti, utemeljenosti na potrebama i sukreiranje sadržaja od strane mladih, u Hrvatskoj postaje sve važniji segment javnih politika. Naime, europski kvalifikacijski okvir prepoznaje radnika s mladima kao jednu od reguliranih profesija, dok se Hrvatska obvezala isto ugraditi u Hrvatski kvalifikacijski okvir. Upravo iz tih razloga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je 2015. godine osnovalo stručnu radnu skupnu za analizu i definiranje rada s mladima, a Ministarstvo rada i mirovinskog sustava započelo s izradom standarda zanimanja i kvalifikacija. U tom kontekstu jedan od imperativa je i formalno obrazovanje osoba koje rade s mladima što će biti ključan faktor profesionalizacije tog rada.

Jedinice lokalne samouprave obvezane su imati službenika koji će koordinirati rad savjeta mladih te ovaj studij nudi kompetencije upravo takvim osobama. Osim toga, Hrvatski zavod za zapošljavanje svojim programima (edukacije o garanciji za mlade, klubovi za nezaposlene mlade) približili su se ciljanoj populaciji (mladima) čime se stvorila potreba za usvajanjem koherentnog i strukturiranog seta vještina komunikacije s mladima. Uz to, zbog nedostatka formalnih obrazovnih programa koji bi obrazovali osobe koje rade s mladima, stručnjaci iz odgojno-obrazovnih ustanova (primjerice škole, učenički domovi) nemaju cjelovit set kompetencija za organizaciju slobodnog vremena, poticanje zdravih stilova života te stvaranje poticajnog okruženja za razvoj građanskih kompetencija mladih.

U sklopu projekta „Budimo aktivni!“ želimo mladim osobama s područja grada Knina i okolice predstaviti važnost pravodobnog i pravovaljanog informiranja. Samo informirani i osviješteni mladi mogu biti jamstvo i generator pozitivnih promjena u društvenoj zajednici.

Projekt „Budimo aktivni“ provodi Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovoga članka isključiva je odgovornost Udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“.

Budimo aktivni - memorandum_NOVIBudimo aktivni - memorandum 2