Publiconn (www.publiconn.com) je društvena mreža bazirana na profilima organizacija civilnog i javnog sektora, koja  spaja vašu organizaciju, zaposlenike i ideje izravno s financijskim i drugim resursima potrebnim za ostvarenje vaših ciljeva i pronalazak partnera i suradnika. Cilj nam je postati prepoznata globalna društveno poslovna mreža.

Zašto Publiconn?

Nevladine organizacije koje koriste javna sredstava, posebice ona globalnih donatora kao što su EUfondovi, USAID, Open society foundation i mnogi drugi, obavezni su javljati se na javne natječaje koji često imaju vrlo kompetitivnu i kompliciranu proceduru, a informacije o njima objavljuju se u različitim medijima, odnosno na različitim web stranicama natječajnih tijela.

Jedan od važnih preduvjeta da bi neka organizacija mogla aplicirati na natječaj je da projekt provodi u partnerstvu s drugim organizacijama, najčešće iz druge države EU ili zemlje korisnice vanjske pomoći EU, ili pak iz drugog sektora. Postupak koji gotovo sve organizacije koriste da bi detektirale partnere je pretraživanje web stranica, što zahtjeva mnogo vremena, nesiguran rezultat uspostavljenog kontakta, a tu je uvijek i pitanje vjerodostojnosti.

Što Publiconn nudi kao rješenje?

Kao rješenje stvorila  se ideja organizacijskog Facebooka: društveno-poslovne mreže bazirane na profilima organizacija  sa mogućnošću otvaranja podprofila zaposlenika/članova, koja, osim same suradničke platforme, korisnicima nudi i instant natječajne alerte(fundingalerts) sa povezanom tražilicom partnera za određeni natječaj (partner search).

Publiconn omogućava korisnicima sklapanje partnerstva i razmjenu informacija na međunarodnoj i međusektorskoj razini te osnivanje zatvorenih i otvorenih pod-platformi  za grupe organizacija ili njihove mreže kako bi se olakšala komunikacija i razmjena sadržaja.

Osim samog umrežavanja i izravnog, selektivnog i strukturiranog pristupa informacijama o natječajima, Publiconn olakšava komunikaciju, suradnju i partnerstva organizacija na zajedničkim projektima. Preko ove mreže organizacije se povezuju s privatnim sektorom i mogu dobivati ponude te pronaći dobavljače za radove, usluge i robu potrebnu za provedbu određenog  projekta.

Publiconn nudi mogućnost brze i jednostavne registracije organizacije na mrežu, pretraživanje profila drugih organizacija iz istog ili drugih sektora po različitim kriterijima, uspostavu instant kontakta, primanje kontekstualiziranih obavijesti o natječajima EU i drugih globalnih donatora sa povezanim partner search forumima, komunikacijski prostor, mogućnost objave i dijeljenja dokumenata, prostor za oglašavanje natječaja za nabavu (opreme, usluga, radova), mogućnost davanja i/ili dobivanja preporuka, promocije aktivnosti i evenata, mogućnost dijeljenja publikacija i drugih materijala s ciljem povećanja vidljivosti aktivnosti projekta i dijeljenja znanja i iskustva nastalog provedbom određenih projekata.

Otvorite svoj profil i profil svoje organizacije na www.publiconn.com i umrežite se, informirajte se, stvarajte mreže svojih partnera, dijelite i skupljajte iskustva drugih nevladinih organizacija u regiji !

 

1