U skladu sa projektom „Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoja civilnog društva“ (vidi http://grad-knin.net/knin/hrvatska/jaci-utjecaj-gradana-u-procesu-donosenja-odluka) u kojem sudjeluje i Grad Knin, Ekološka udruga Krka je pozvana na sastanke Vijeća za komunalnu prevenciju i Stožera za zaštitu i spašavanje.

Za danas su pozvali zainteresiranu javnost u 10 sati u svoje prostorije, kako bi nas obavijestili o radu gornjih dvaju tijela (vidi http://grad-knin.net/knin/hrvatska/gradanske-rasprave). Tu svoju, današnju inicijativu, nazvali su građanskom raspravom.

Bio sam prisutan na građanskoj raspravi i prenijet ću vam neke zanimljivije detalje.

Sa Vijeća za komunalnu prevenciju smo doznali, kako je donesena Odluka o zabrani konzumaciji alkohola na javnim mjestima. Za kršenje te Odluke, predviđena je kazna od 1000kn. Sa ovog Vijeća, to je Odluka koja će imati najviše utjecaja na svakodnevni život Knina. Namijenjena je prije svega kao preventivna mjera kojoj je cilj sprečavanje alkoholizma među mladima.

Na Stožeru za zaštitu i spašavanje su se bavili izvješćima o ekološkim incidentima na Orašnici (bolje ikad nego nikad) i otvaranju jame u Velićima. Za postojeću jamu smo čuli da je ograđena i u tom smislu osigurana. Ali s obzirom da je riječ o navodnom rudniku iz starih vremena na tom području, pitanje je koliko je ta mjera primjerena. Ovom prilikom se moglo čuti i da je održan „famozni“ Inspekcijski nadzor zbog problema zagađenja Orašnice i Krke 24. veljače. Međutim, kako je sudski postupak u tijeku, nalazi nadzora nisu dostupni javnosti. Sasvim dovoljno da se čovjek upita, je li se to zdravlje Kninjana žrtvuje zbog poštivanja tijeka pravosudnog postupka?

U drugom dijelu građanske rasprave, mogla su se čuti pitanja, prisutnih, zainteresiranih građana na gornje teme.

1. Čokino jezero. Ako ne znate, riječ je o močvarnom zemljištu između srednje škole i Ikičine ulice. Već, najmanje 19 godina leglo zaraze i opasnosti za obližnje stanovništvo, ali i cijeli Knin. Svake godine, ugroženi građani, ne videći drugog izlaza, pale taj šaš, kako bi se obranili od komaraca, zmija i sl. Svake godine vatrogasci primaju dojave o nekontroliranom požaru, svake godine gradska uprava sluša vapaje građana iz susjedstva. Međutim, to nekako uvijek (već 19 godina) dočeka slijedeću godinu.

2. Kapitul. Slična situacija, s tom razlikom da nema toliko ugroženih građana. Međutim, sanacijom tog zemljištam grad Knin bi dobio atraktivno zemljište koje vapi za turističkim sadržajima, kao biciklistička staza ili šetnica uz Krku, sve do njenog izvora. Izgleda, da je i njegova sudbina: „tko čeka dočeka“.

3. Gledajući aktualne strahote iz Slavonije, postavljeno je i pitanje o funkcioniranju sistema civilne zatite u Kninu.

4. Ponovno je spomenuta Turistička zajednica Knina kao „usko grlo“ u razvoju turizma i gospodarstva Knina. Zorno je predočen primjer mlade turistkinje, koja je čekala 2-3 sata kako bi se otvorio ured TZ. Naime, tražila je informaciju, kako do Brezovca. Taj njen primjer bio je poticaj daljnjoj raspravi o slučaju „Brezovac“. Naime, ako niste ponosni vlasnik kakvog humweeja, besmrtne Lade ili Jeepa, ili ako pak nemate mazgu, konja ili jake noge do Brezovca nećete doći. A, ako i imate što od ovog nabrojanog, može vam se desiti da vam na pola puta Hrvatska vojska zabrani prolazak zbog izvođenja vježbi o kojima niste znali ništa. Isto tako je i sasvim legalno pitanje, smije li (unatoč svim zakonima) HV spriječavati hrvatske građane i rijetke turiste u njihovoj želji da se uspnu na Dinaru sa kninske strane. Sasvim logičnom mi se čini primjedba,kako bi HV (ili hrvatska država) u tom slučaju trebali ponuditi alternativne pravce. Pogotovo, sjetimo li se svih planova o Dinari, koji su, ipak samo na papiru.

 

detalj-sa-gradjanske-rasprave-knin