U sklopu projekta „Za bolje i sigurnije sutra“  koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda, dva mentora na području Knina i Šibenika su angažirana da rade s nezaposlenim osobama i pružaju usluge mentorstva korisnicima zajamčene minimalne naknade. Nezaposleni korisnici prava na ZMN su u izrazito nepovoljnom položaju na tržištu rada i suočavaju se s dodatnim ograničenjima u traženju posla i ulasku na tržište rada.

Kao pozitivan primjer uključivanja nezaposlenih osoba korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu i njihovo zadržavanje na tržištu rada ističe se usluga mentorstva. Mentorstvo je izuzetno važna komponenta u procesu socijalnog uključivanja jer omogućuje individualizirani pristup u radu s nezaposlenim korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Rad mentora na projektu „Za bolje i sigurnije sutra“ je direktno usmjeren na poboljšanje njihova sudjelovanja na tržištu rada. Mentori pružaju individualne programe za pripadnike ciljane skupine koristeći neke od ključnih elemenata mentorstva kao što su trajanje odnosa, kvaliteta odnosa, kontinuitet, osnaživanje, empatija i komunikacija na temelju povratne informacije, aktivno slušanje, itd. Kroz mentorstvo se promiče suradnja s drugim dionicima na lokalnoj razini (lokalna samouprava, civilno društvo, odgojno-obrazovne ustanove).

Trenutno je uključeno 11 nezaposlenih korisnika zajamčene minimalne naknade kojima se pružaju usluge mentorstva na individualnim sastancima.

Podsjetimo, ovaj projekt Udruga osoba s invaliditetom “Sveti Bartolomej” provodi u suradnji s Udrugom slijepih Šibensko-Kninske županije i Centrom za socijalnu skrb Knin.

Sv.-Bartolomej-Za-bolje-i-sigurnije-sutra