Dana, 12.04.2022.godine, te 13.04.2022.godine u gradu Sinju održana je dvodnevna radionica„ Uključivanje osoba s invaliditetom u zajednicu“. Radionica se održala u prostorijama prijavitelja projekta koji je opremljen za provedbu aktivnosti projekta. Kontaktiranje ciljane skupine proveo je projektni tim dok je sama organizacija radionice provedena od vanjskog stručnjaka. Radionica je trajala 2 dana (16 sati). Na radionici su sudjelovali zaposlenici i volonteri OCD-a koji rade s invaliditetom na području grada Sinja. Na radionici je ukupno sudjelovalo 10 osoba.

Na prvom danu radionici obrađivale su se teme: potrebe osoba s invaliditetom na lokalnoj razini, uključenost osoba s invaliditetom, važnost socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom, stereotipima, pristupačnost za OSI, rasprostranjenost OSI u RH, konceptu neovisnog življenja.

Na drugom danu radionice održao se rad u grupama gdje su se sudionici podijelili u 3 grupe. Svaka od grupa je dobila zadatak da osmisli jednu radionicu koju bi održali za osobe s invaliditetom s ciljem povećanja socijalne uključenosti. Također na drugom danu radionice govorilo s o primjerima dobre prakse( uključenost OSI u rad civilnog društva). Radionica koja se provela doprinijela je jačanju kapaciteta zaposlenika i volontera za neposredan rad u području socijalnog uključivanja  osoba s invaliditetom.