Dana, 03.04.2023.godine, te 04.04.2023.održali smo  dvodnevna radionica „Terapijsko jahanje-prilika za kvalitetniji život“. Radionica je trajala 2 dana (16 sati). Na radionici su sudjelovali naši zaposlenici i volonteri OCD-a (koji rade s invaliditetom na području grada Sinja).Na radionici je ukupno sudjelovalo 12 osoba.

Na dvodnevnoj radionici obradile su se teme: ciljevi terapijskog jahanje, razlike terapijskog jahanje i hipoterapije,  hipoterapija, učinci terapijskog jahanja, odabir konja za terapijsko jahanje, instruktor terapijskog jahanja, volonteri u ulozi ter.jahanja, oprema i sigurnosne mjere, materijalni i tehnički uvjeti za pokretanje terapijskog jahanja, radu u grupama.

Radionica se održala u vidu predavanja i rada u grupama, 2 grupe. Na kraju radionice provedena je evaluacija (dojmovi, preporuke, zaključci).