Konjički klub Alkar- 1968 Sinj 24.02.2022.godine, te 25.02.2022.godine u gradu Sinju održao je dvodnevnu radionicu pod nazivom „Postani koordinator volontera“.

Radionica se održala u prostorijama prijavitelja projekta koji je opremljen za provedbu aktivnosti projekta. Kontaktiranje ciljane skupine proveo je projektni tim dok je sama organizacija radionice provedena od vanjskog stručnjaka. Radionica je trajala 2 dana (16 sati). Na radionici su sudjelovali zaposlenici i volonteri OCD-a koji rade s invaliditetom na području grada Sinja. Na sktivnosti je ukupno sudjelovalo 11 osoba.

Na prvom danu radionici obrađivale su se teme što je to volontiranje, uvod u volonterstvo i zakonodavni okvir, vrste volontiranja, volonterstvo u RH, volonterski centri, etički kodeks volontiranja, dok se na drugom danu radionice govorilo se o volonterskim programima i akcijama, volontiranju osoba s invaliditetom te volontiranju za osobe s invaliditetom itd. Također na drugom danu radionice održao se rad u grupama „Brainstorming“.