Prevencija ovisnosti može početi od samog pojedinca, ali je potrebno da društvo razvije konsenzus o tome da su ovisnosti ozbiljan društveni problem ispred kojeg interesi kapitala ili političkog povlađivanja ne mogu biti prioritetniji. Kada govorimo o društvu, tada mislimo na opću javnost, društvene institucije, medije i političku javnost. Čitava društvena zajednica, bez obzira susrela se s problemom ovisnosti izravno ili neizravno, treba njegovati kritični stav posebice prema onim sredstvima ovisnosti čije je djelovanje iznimno štetno (posebice kad je riječ o drogi, alkoholu, duhanskim proizvodima i kocki).

Našem društvu su potrebni pozitivni modeli ponašanja i stila življenja koji trebaju imati prednost u medijskim kampanjama. Iako su do sada bile medijske kampanje koje su nedvosmisleno govorile protiv nekog sredstva ovisnosti, potrebne su nam i medijske kampanje koje promiču i govore za zdrave stilove života. Konačno, svoj doprinos prevenciji ovisnosti mogu i trebaju dati državne, javne i civilne organizacije. Državna politika treba preuzeti odgovornost za provođenje zakona kojima štiti članove društva od štetnog utjecaja ovisnosti. Javne i civilne organizacije trebaju promicati suradnički multisektorski pristup prevenciji ovisnosti, jačajući međusobnu suradnju i posebno osnažujući programe u dijelovima Hrvatske gdje tih programa nedostaje. Sve usluge koje postoje za mlade u svrhu prevencije ovisnosti trebaju biti dostupne što je moguće većem broju mladih.

Memorandum za Vinka 1