Liga protiv raka Grada Drniša provodi projekt „Zajedno smo bolji“ u sklopu poziva: Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II.

Usluga osobne asistencije usmjerava se prema potrošačima na modelu nezavisnog življenja, dok se usluga kućne njege temelji na medicinskom modelu. Osobna pomoć nije pomoć medicinskih sestara, socijalnih radnika, dobrotvornih organizacija, crkve ili medicinskog osoblja. Osobna pomoć je kontrolirana i podrazumijeva samoodređenje invalidne osobe. Sve drugo, bez obzira kako se to naziva, u suprotnosti je s ciljevima i filozofijom izvornog koncepta „neovisno življenje“.

Pristup „neovisno življenje“ označava situaciju kada osobe s invaliditetom uživaju jednake mogućnosti za sudjelovanje u zajednici i životu kao i svi drugi građani, oslobođenost od bilo kakve nametnute ovisnosti o njihovim obiteljima ili prijateljima te postojanje izbora i  preuzimanje kontrole nad odlukama koje utječu na njihov život. Krajnji cilj mu je poboljšanje kvalitete života osobama s najtežim oblicima invaliditeta, i kroz njega, pronalaženje mogućnosti za njihovo što neovisnije funkcioniranje u svojoj zajednici. Za razliku od dosadašnjeg medicinskog pristupa skrbi za osobe s invaliditetom, kod kojega se uvijek smatralo da su samo medicinski djelatnici oni koji najbolje znaju i mogu rješavati njihove probleme, pristup neovisnog življenja nastoji uvesti socijalni model radi bolje integracije osoba s invaliditetom u društvo.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Lige protiv raka Grada Drniša

Liga protiv raka Drnis, Vinko