Liga za prevenciju ovisnosti Split, u partnerstvu sa Udrugom Mladi u EU Šibenik, Centrom za socijalnu skrb Split i udrugom ANST1700 Split, započela je s provedbom projekta „RESTART“.

Suradnici na projektu su Socijalna zadruga VITA-ANST te HZZ-područni ured Šibenik, a financiran je sredstvima  Ministarstva socijalne politike i mladih.

imagesProjekt ima za cilj smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti bivših zatvorenika kao i mlađih punoljetnika proizašlih iz penalnog sustava na području Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije.

Kroz projektne aktivnosti će se moći unaprijediti osobni kapaciteti u svrhu lakše društvene integracije, a želi se osvijestiti vlastiti potencijal i ojačati samopouzdanje kako bi se stvorili preduvjeti za uspješnu resocijalizaciju korisnika i na taj način doprinijeti smanjenju rizika od siromaštva i socijalne isključenosti.

Također, želi se osposobiti korisnike za uspješnije funkcioniranje u zajednici. Dugoročno će se utjecati na povećan postotak uključivanja ranjive skupine na tržište rada te smanjen rizik od kriminalnog recidivizma. U zajednici će se postići veća osviještenost o problemima koji pogađaju korisničku populaciju i umanjiti negativan aspekt stigmatizacije.