Projekt „Osposobljavanjem za bolje sutra“ traje već dvije godine te ubrzo dolazi svom kraju. Kroz projekt su provedeni razni verificirani programi i osposobljavanja, te su ojačani kapaciteti mekih vještina brojnih polaznika radionica.

Verificirane programe osposobljavanja su pohađale dugotrajno nezaposlene osobe (mladi do 29 godina nezaposleni iznad 6 mjeseci i osobe starije od 30 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci), koji spadaju u marginaliziranu skupinu.

Također, u sklopu ovog projekta su provedene i brojne radionice usmjerene  jačanju mekih vještina koje polaznicima podižu razine samopoštovanja, unapređuje njihove komunikacijske i prezentacijske vještine, te se smanjuje utjecaj socijalne isključenosti.

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali  kojemu je namjena pružati podršku socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina, što je od posebnog značaja za gospodarski slabije razvijene dijelove Hrvatske, u kakve spada i kninsko područje.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge za obrazovanje i znanost „Scientia populo“

Scientia populo Osposobljavanjem za bolje sutra