Udruženje za unapređivanja obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba provodi projekt „Novim znanjem za sretnije sutra“ od rujna 2018. godine. Dosad je 6 osoba s invaliditetom završilo dodatne obrazovne programe kojima će pokušati pronaći novo zaposlenje, te su 4 osobe završile radionice mekih vještina kojima je cilj unaprijediti socijalna i profesionalna znanja i kompetencije.

Budući da je u tijeku pandemija koronavirusa, projektne aktivnosti su se morale prilagoditi preporukama Nacionalnog stožera. Svi kontakti s korisnicima odvijaju se putem telefona ili maila, dok je osobni kontakt sveden na minimum.

Članovi projektnog tima angažirani su u razmatranju alternativnih načina provođenja aktivnosti, poput pohađanja online nastave, radi zaštite zdravlja svih uključenih u projekt. Nadamo se da pandemija neće negativno utjecati na motiviranost korisnika za uključenje u projekt, kao niti umanjiti uspješnost planiranih rezultata.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruženja za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba.

UUOSSOLenta