Projekt „Mislimo na njih Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik provodi u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje te Centrom za socijalnu skrb Šibenik. Projekt uskoro navršava dvije godine od kad je započeo s provedbom.

Projektom se omogućilo zapošljavanje teže zapošljivih žena u svrhu potpore i podrške starijim osobama i kućanstvima u Šibeniku i okolici. Unaprijedio se radni potencijal nezaposlenih žena s nižom razinom obrazovanja koje trenutno skrbe o krajnjim korisnicima i time doprinose kvalitetnijem životu mještana. U sklopu projekta zaposleno je 10 žena pripadnica ciljne skupine na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnijem položaju i/ili osobama s invaliditetom. Krajnji korisnici u sklopu projekta imaju pravo na kućanske i osnovne higijenske potrepštine koje im radnice dostavljaju svaki mjesec. Ciljana skupina ovog projekta, tj. zaposlene žene u sklopu projekta također završavaju i edukacije s kojim su konkurentnije na tržištu rada s obzirom na trajne kvalifikacije koje je svaka od njih stekla.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Šibenik.

CK ESF