Ekološka udruga Krka Knin započela je 06.02.2020 provedbu projekta „Ekološko-informativni centar“ financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Trajanje projekta je 36 mjeseci, a cilj je podrška i osnaživanje nezaposlenih osoba na području grada Knina. Izvanrednoj situaciji, uzrokovanoj pojavom SARS-CoV-2 virusa, morali smo prilagoditi naše planove i aktivnosti.

Početna konferencija i ostale aktivnosti u prostorijama udruge će “krenuti” kada to dozvole okolnosti. Mi ćemo, nadamo se kao i vi, pratiti upute, preporuke i odluke državnog, županijskog i gradskog stožera Civilne zaštite, te HZJZ-a i Ministarstva zdravstva. U uvjetima socijalnog distanciranja kontakt možemo zadržati na digitalnim platformama. Svi zainteresirani mogu nas kontaktirati na e-adresi eko.info.centar@eu-krka-knin.hr, na našoj Facebook stranici ili nazovite telefonski broj 022 664 608. Nadamo se skorom druženju i u našim prostorijama. Uskoro “idemo” sa još informacija o aktivnostima projekta. Za sve upite i ideje stojimo Vam na raspolaganju.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost ekološke udruge „Krka“ Knin.

Ekoloski informativni centar memorandumEkolosko informativni centar memorandum 2