Svrha

Nakon europskih izbora u svibnju 2019. Europska unija utvrdila je niz prioriteta koji usmjeravaju opći politički program i programe pojedinih područja politike do 2024. Ti prioriteti služe kao temelj za suočavanje s glavnim izazovima za EU i njegove građane.

Prioriteti su rezultat dijaloga čelnika EU-a, ministara država članica, institucija EU-a i klubova zastupnika u Europskom parlamentu. U lipnju 2019. čelnici EU-a utvrdili su svoje prioritete u strateškom programu EU-a za razdoblje 2019. – 2024. Na njima se temelje politički prioriteti Europske komisije, koje ona utvrđuje prije početka petogodišnjeg mandata.

Novi strateški program EU-a za razdoblje 2019. – 2024.

Europsko vijeće u svojem je strateškom programu za razdoblje 2019. – 2024. utvrdilo četiri prioritetna područja za usmjeravanje rada institucija EU-a tijekom sljedećih pet godina. Područja su odabrana kao odgovor na izazove i prilike koje nudi aktualna globalna situacija. Usmjeravanjem na ta područja EU može ojačati svoju ulogu u današnjem zahtjevnom okruženju.

U strateškom se programu utvrđuje i način ostvarivanja prioriteta.

Četiri prioriteta

  1. Zaštita građana i sloboda

Učinkovit nadzor vanjskih granica EU-a i daljnji razvoj sveobuhvatne migracijske politike. Borba protiv terorizma, prekograničnog i internetskog kriminala te povećanje otpornosti EU-a na prirodne katastrofe i one izazvane ljudskim djelovanjem.

  • Razvoj snažne i dinamične gospodarske osnove

Izgradnja otpornog gospodarstva produbljivanjem ekonomske i monetarne unije kako bi se osiguralo da Europa bude bolje pripremljena na buduće šokove, dovršenjem bankovne unije i unije tržišta kapitala, jačanjem međunarodne uloge eura, ulaganjem u vještine i

obrazovanje, podupiranjem europskih poduzeća, prihvaćanjem digitalne transformacije i razvojem snažne industrijske politike.

  • Izgradnja klimatski neutralne, zelene, pravedne i socijalne Europe

Ulaganje u zelene inicijative kojima se poboljšava kvaliteta zraka i vode, promiče održiva poljoprivreda te čuvaju ekosustavi i bioraznolikost. Stvaranje djelotvornoga kružnog gospodarstva (u kojem su proizvodi osmišljeni tako da budu trajniji, da ih se može ponovno upotrebljavati, popraviti i reciklirati te da budu energetski učinkoviti) i funkcionalnog energetskog tržišta EU-a na kojem se nudi održiva, sigurna i cjenovno pristupačna energija. Brži prelazak na obnovljive izvore energije i energetska učinkovitost uz istodobno smanjenje ovisnosti EU-a o vanjskim izvorima energije. Provedba europskog stupa socijalnih prava.

  • Promicanje europskih interesa i vrijednosti na svjetskoj razini

Izgradnja stabilne vanjske politike na temelju ambiciozne politike susjedstva sa 16 najbližih istočnih i južnih susjeda te sveobuhvatnog partnerstva s Afrikom. Promicanje globalnog mira, stabilnosti, demokracije i ljudskih prava. Osiguravanje čvrste trgovinske politike u skladu s multilateralizmom i globalnim međunarodnim poretkom utemeljenim na pravilima. Preuzimanje veće odgovornosti za sigurnost i obranu u bliskoj suradnji s NATO-om.

Izvor:  https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/eu-priorities_hr