Predsjednica Komisije utvrdila je šest političkih prioriteta za aktualni petogodišnji mandat Komisije. Ti se prioriteti temelje na strateškom programu Vijeća i raspravama s klubovima zastupnika u Europskom parlamentu.

Šest prioriteta

  1. Europski zeleni plan

Preobrazba EU-a u moderno, resursno učinkovito i konkurentno gospodarstvo, uz očuvanje prirodnog okoliša Europe, borbu protiv klimatskih promjena i postizanje ugljično neutralne i resursno učinkovite Europe do 2050.

  • Europa spremna za digitalno doba

Prihvaćanje digitalne transformacije ulaganjem u poduzeća, istraživanje i inovacije, reformiranjem pravila o zaštiti podataka, opremanjem ljudi vještinama potrebnima za novu generaciju tehnologija i osmišljavanjem propisa u korak s tim razvojem.

  • Gospodarstvo u interesu građana

Jačanje gospodarstva EU-a uz osiguravanje radnih mjesta i smanjenje nejednakosti, podupiranje poduzeća, produbljivanje ekonomske i monetarne unije te dovršetak bankovne unije i unije tržišta kapitala.

  • Snažnija Europa u svijetu

Jačanje položaja EU-a na svjetskoj sceni unapređenjem njegove uloge kao predvodnika snažne, slobodne i pravedne trgovine, multilateralizma i globalnog poretka utemeljenog na pravilima. Jačanje odnosa sa susjednim zemljama i partnerima te jačanje sposobnosti EU-a za upravljanje krizama na temelju civilnih i vojnih kapaciteta.

  • Promicanje europskog načina života

Poštovanje temeljnih prava i vladavine prava kao temelja ravnopravnosti, tolerancije i socijalne pravednosti. Uklanjanje sigurnosnih rizika, zaštita i osnaživanje potrošača te razvoj sustava za

zakonite i sigurne migracije uz istodobno učinkovito upravljanje vanjskim granicama EU-a, modernizaciju EU-ova sustava azila i blisku suradnju s partnerskim zemljama.

  • Nov poticaj europskoj demokraciji

Jačanje europskih demokratskih procesa produbljivanjem odnosa s Europskim parlamentom i nacionalnim parlamentima, zaštita demokracije EU-a od vanjskih utjecaja, osiguravanje transparentnosti i integriteta cijelog zakonodavnog procesa te proširenje suradnje s Europljanima na oblikovanju budućnosti EU-a.

Više o prioritetima Europske komisije:https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_hr