Provodite li programe koji promiču volonterstvo među mladima, imate li ideju kako uključiti srednjoškolce i studente u društveno korisne aktivnosti lokalne zajednice, pozivamo Vas da se prijavite za dodjelu nagrade za pružanje stručne komunikacijske podrške u organiziranju javne kampanje.

IPA 2011

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Hrvatska udruga za odnose s javnošću, u suradnji s Hrvatskom mrežom volonterskih centara dodjeljuju nagradu temeljem koje će dvije udruge dobiti stručnu podršku u realizaciji programa kako bi se povećala vidljivost aktivnosti udruga koje djeluju za opće dobro te promoviralo društveno odgovorno poduzetništvo.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ), u suradnji s Hrvatskom mrežom volonterskih centara i članicama HUOJ-a Edward Bernays Visokom školom za komunikacijski menadžment, Komunikacijskim laboratorijem i Media valom osigurat će nagrade za dvije udruge koje će organizirati javne kampanje za promociju volonterstva usmjerene a) učenicima srednjih škola i b) studentima. Prijaviti se možete do 18. svibnja 2016.

Nagrada se dodjeljuje u vidu stručne podrške savjetnika mentora za odnose s javnošću te studenata odnosa s javnošću u osmišljavanju medijskih i komunikacijskih planova nagrađenih udruga. U tu svrhu za svaku udrugu osigurana je stručna podrška i troškovi izrade promotivnih materijala i oglašavanja društveno korisnog programa udruge za koji su osigurani izvori financiranja (za realizaciju samog programa).

Pozivno pismo dostupno je ovdje.

Prijavni obrazac dostupan je ovdje.

Sve informacije dostupne su na stranicama Ureda za udruge.