Ovim putem pozivamo na prijavu sve pripadnike marginaliziranih skupina koji žele sudjelovati na besplatnom programu osposobljavanja „Povrćar/ica“ ili radionicama mekih vještina („Budi Svoj“, „Budi kreativan“ ili „Izrazi se“).

Program osposobljavanja „Povrćar/ica“ započinje 04.05.2020. na Pučkom otvorenom učilištu Knin i sastoji se od teoretske i praktične nastave gdje će se učiti sve o uzgoju povrća. Na kraju programa koji je besplatan polaznici će dobiti uvjerenje o osposobljavanju koje se može upisati u e-radnu knjižicu.

Zbog pandemije koronavirusa (COVID – 19) te trenutno važećih mjera zaštite nastava će se odvijati online (model će biti dogovoren s polaznicima) i kroz individualna savjetovanja s predavačima (pisani materijali će biti podijeljeni polaznicima) ili kroz klasična predavanja ukoliko dođe do ublažavanja mjera zaštite od koronavirusa.

Polaznici programa osposobljavanja će također besplatno moći koristiti radionice mekih vještina i to:

– Budi svoj – dvodnevna radionica na temu osnaživanja i podizanja razine samopoštovanja;

– Izrazi se  –  dvodnevna radionica na temu povećanja komunikacijskih, prezentacijskih i pregovaračkih vještina s ciljem lakšeg zaposlenja;

– Budi kreativan  –  dvodnevna radionica na temu razvoja kreativnosti s ciljem smanjenja socijalne isključenosti

Način održavanja radionica mekih vještina bit će dogovoren naknadno sukladno situaciji i važećim mjerama zaštite od širenja koronavirusa.

U marginalizirane skupine spadaju: Dugotrajno nezaposlene osobe (mladi do 29 godina nezaposleni iznad 6 mjeseci i osobe starije od 30 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci), osobe romske nacionalne manjine, osobe s invaliditetom, beskućnici, liječeni ovisnici o drogama, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, migranti, mlade osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlade osobe nakon izlaska iz alternativne skrbi i nezaposlene osobe korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost ekološke udruge „Krka“ Knin.

KrkaGrad KninLenta