Informiranje potrošača

Detaljno praćenje cijena i izvještavanje o njihovu kretanju počet će uoči stupanja na snagu obveze dvojnog iskazivanja cijena. Informacije o kretanju potrošačkih cijena, kao i sve informacije vezane uz euro i postupak konverzije, nalazit će se na službenoj internetskoj stranici uvođenja eura (www.euro.hr).

Na istoj stranici objavljivat će se i redovito ažurirati popisi trgovina i drugih poduzeća za koje postoje dokazi da su neopravdano povećali ili neispravno preračunali cijene pri konverziji iz kuna u eure (tzv. “crne liste”).

Na istom će mjestu biti dostupne informacije o sudionicima kampanje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i udruženja gospodarstvenika koji su se unaprijed obvezali na ispravno preračunavanje cijena. Ove informacije građanima će se prenositi i drugim kanalima informiranja s ciljem da se obuhvati što veći postotak ukupnog stanovništva.

Pravila o preračunavanju cijena

Način preračunavanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti iz nacionalne valute u euro propisan je Uredbom Vijeća EU-a iz 1997. godine.

Cijene se preračunavaju u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije koji se u većini slučajeva sastoji od šest znamenaka.

U slučaju Hrvatske to znači da će se fiksni tečaj konverzije sastojati od cijelog broja iza kojeg slijedi pet decimala. Pri preračunavanju cijena fiksni tečaj konverzije treba se rabiti u punom brojčanom iznosu.

Dvojno iskazivanje cijena Dvojno iskazivanje cijena je ključna mjera za zaštitu potrošača u postupku uvođenja eura. Uvođenje nove valute može privremeno otežati usporedbu cijena, što bi neka poduzeća mogla pokušati iskoristiti za povećanje vlastite dobiti.  S ciljem da to spriječi Vlada RH donošenjem Zakona o euru i izmjenama odgovarajućih propisa uvela je obvezu dvojnog iskazivanja cijena. Dvojno iskazivanje cijena omogućava potrošačima da lakše uoče trgovce i ostale poduzetnike koji su neopravdano povećali cijene ili ih neispravno preračunali pri konverziji u novu valutu. Ta se obveza pokazala vrlo učinkovitom u državama članicama koje su dosad uvele euro.