U prostoru Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ u Šibeniku, 22.07.2015. predstavljena je etična banka (ebanka) i Zadruga za etično financiranje.

Silvana Vujnović, buduća članica uprave te Ivan Kardum, ekonomist i poslovni analitičar govorili su o počecima i modelu etičnog bankarstva koji se, posebno u recesiji, pokazao kao održiv i pozitivan model pristupa financiranju. Također prikazani su primjeri dobre prakse u Italiji, Španjolskoj te u drugim europskim državama.

Etična banka ili ebanka je banka čiji su klijenti ujedno i njezini vlasnici. Osnovna je razlika između etičnih i drugih banaka ta da su etične banke orijentirane na dobrobit zajednice, a ne profit te financiraju projekte po kamatnim stopama koje su znatno niže od kamata konkurentskih banaka za sve razvojne projekte.

Etična banka ili ebanka namijenjena je fizičkim i pravnim osobe, malim i srednjim poduzećima, zadrugama, obrtnicima, OPG-ma, organizacijama civilnog društva i vjerskim zajednicama, jedinicama lokalne samouprave i drugima.

Ebanka nuditi će većinu usluga kao i sve ostale banke, međutim, te će se usluge  fokusirati na povoljno financiranje razvojnih projekata, a neće poticati kreditiranje potrošnje (nenamjenske kredite) ni nuditi mogućnost minusa na tekućim računima.

Prva takva banka u Hrvatskoj trebala bi početi s poslovanjem krajem ove godine. U tijeku je prikupljanje dokumentacije za dobivanje dozvole od Hrvatske narodne banke.

Organizatori predavanja: Udruga mladih “Mladi u EU” i Zadruga za etično financiranje.