POZIV

Na predstavljanje projekta: „Lokalne mreže podrške mladima u riziku- osnaženi, educirani, aktivni, zaposleni“

Europe Direct, 19.10.2015., 18:00 h

Svim udrugama s područja Šibensko-kninske županije ovim putem upućujemo poziv na predstavljanje projekta: „Lokalne mreže podrške mladima u riziku- osnaženi, educirani, aktivni, zaposleni“ koje će se održati 19.10.2015. u 18 h u prostorijama Europe Direct u Šibeniku.

Udruga mladih „Mladi u EU“  u partnerstvu s Udrugom MoSt (nositelj projekta) provodi projekt „Lokalne mreže podrške mladima u riziku- osnaženi, educirani, aktivni, zaposleni“. Projekt je temeljen na rezultatima istraživanja koja govore o visokoj stopi nezaposlenosti mladih i kriminaliteta maloljetnika.

Potaknuti ovom činjenicom postali smo svjesni kako su preventivne djelatnosti te pravovremeno informiranje i edukacija, čimbenici koji mogu pozitivno utjecati, kako na sveopću društvenu osviještenost o postojanju ovoga problema, tako i na pružanje podrške rizičnoj skupini s kojom treba kontinuirano i sustavno raditi na detektiranju i otklanjanju uzroka moguće delikvencije.

Osnovni cilj projekta je širiti punktove podrške mladima u riziku lokalnoj zajednici u cilju osnaživanja, educiranja i razvijanja kompetencija koje im olakšavaju pristup tržištu rada.

Multisektorska suradnja i partnerstvo nužni su preduvjeti pri osiguravanju kontinuiteta te ispunjavanju namjere da ovaj projekt djeluje dugoročno.

Cilj predloženog predstavljanja je potaknuti organizacije civilnog društva na sustavan rad s mladima u riziku, te istaći važnost suradnje između udruga koje rade s mladima i za mlade. Ovaj događaj poslužio bi kao uvod u sljedeće aktivnosti koje planiramo organizirati (fokus grupe, javne rasprave…).

 

21