U Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić, 26. Studenog 2015., u 18:00h, održana je početna konferencija na kojoj je predstavljen novi projekt, pod nazivom „Iskoristi svoju kreativnost!“, a financiran sredstvima  Ministarstva socijalne politike i mladih.

Ciljana skupina su mlade, nezaposlene osobe u dobi od 18-30 godina. Projekt  ima za cilj olakšati integraciju mladih na tržište rada, a provodi se na području grada Šibenika i Drniša, u razdoblju od 19.10.2015.-18.10.2016. Također, pružit će se podrška mladim nezaposlenim osobama kroz Info ured, te savjetovanje i pomoć u izradi poslovnih planova.

Jedna od glavnih aktivnosti je i organizacija Sajma kreativnih ideja na kojem će se predstaviti obrtnici i prezentirati proizvode iz domaće radinosti. Partner na projektu je Udruga Ardura Šibenik, a suradnici CEDRA Split i HZZ Područni ured Šibenik.

Kroz projekt su organizirana predavanja i radionice na temu samozapošljavanja te se informiraju i educiraju mlade osobe za pokretanje poduzetničke inicijative, pri tome koristeći raznovrsne mjere za poduzetnike početnike. Svrha je motiviranost mladih za kreativnost i realizaciju vlastitih ideja.