U sklopu projekta: „TOČKA-Info centar za mlade“, udruga mladih „Mladi i EU“ organizira predavanje: „Garancija za mlade“. Predavanje će se održati u prostorijama Udruge osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ u Kninu, 03.07.2015., s početkom u 11 sati.

Garancija za mlade je novi pristup u rješavanju pitanja nezaposlenosti mladih osoba, kojim se sve osobe mlađe od 25 godina (u RH mlađe od 30 godina!) nastoji što brže aktivirati na tržištu rada.

Brza aktivacija na tržištu rada osigurava veću motiviranost mlade osobe za traženjem posla i zapošljavanjem, kao i brzu nadogradnju znanja i vještina koje je osoba stekla tijekom obrazovanja.

Ovom prilikom pozivamo sve mlade osobe koje su zainteresirane za ovo događanje da se odazovu i prisustvuju predavanju.

Garancija-WEB