Liga protiv raka Grada Drniša provodi projekt „Zajedno smo bolji“ (UP.02.2.2.09.0128) u sklopu poziva: Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II.

Prema Zakonu o pravobranitelju za osobe s invaliditetom, pravobranitelju za osobe s invaliditetom, osobe s invaliditetom se mogu obratiti radi zaštite svojih prava i interesa, u koliko smatraju da su im ona ugrožena od strane tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima (ministarstva, županijska, gradska, općinska upravna tijela) ili djelatnici u tim tijelima.

Pravobranitelj za osobe s invaliditetom, nadležan je, da u okviru svojih ovlasti štiti, prati i promiče prava i interese osoba s invaliditetom na temelju Ustava Republike Hrvatske te međunarodnih ugovora i zakona. Pravobranitelju nitko ne smije davati upute i naloge u njegovu radu. On, djeluje neovisno i samostalno, a on i njegovi zamjenici ne smiju pripadati ni jednoj političkoj stranci, niti sudjelovati u političkim aktivnostima.

Pravobranitelj, između ostaloga, ima i pravo pristupa u prostorije i uvid u načinu ostvarivanja brige o osobama s invaliditetom koje borave, rade ili su smještene kod fizičkih ili pravnih osoba.

Pravobranitelj pruža savjetodavnu pomoć osobama s invaliditetom o načinu ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Lige protiv raka Grada Drniša.