Liga protiv raka Grada Drniša provodi projekt „Zajedno smo bolji“ u sklopu poziva: Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II.

Osoba s invaliditetom u osobnom asistentu ima nekoga tko joj pruža osobnu, potpuno individualiziranu pomoć.

Pravo na usluge osobnog asistenta može se ostvariti preko udruge i to na način da udruga prijavljuje potencijalnog korisnika ove usluge slanjem svog projekata na natječaj za prijavu projekata „osobnog asistenta“ koji raspisuje nadležno ministarstvo te pod uvjetom da se odbore sredstva u tu svrhu.

Svakom se korisniku može odobriti najviše 20 sati asistencije tjedno (80 sati mjesečno). Osobnog asistenta može samostalno izabrati sam korisnik ili uz posredovanje udruge, osobni asistent mora biti osoba sa završenom osnovnom i srednjom školom i mora biti nezaposlena.

Osobni asistent ulaskom u život korisnika usluge osobne asistencije ulazi i u najintimnije sfere njegovog obiteljskog života. Asistent na neki način postaje i članom obitelji korisnika. Dolazi do ostvarenja prijateljskog odnosa i stječe se određena doza obostranog povjerenja.

Prilikom odabira osobnog asistenta treba voditi računa:

  • o vrsti poslova koje će asistent obavljati
  • o vremenu kada će osobni asistent raditi
  • o tome je li potrebno provesti osposobljavanje s bivšim pomagačem kako bi asistentu točno pokazali načine pružanja pomoći
  • da će osobni asistent vjerojatno imati pitanja u vezi s invaliditetom
  • o načinu vođenja evidencije radnih sati
  • radnom vremenu
  • mjestu sastanka (poželjno, ukoliko je moguće, izvan vlastitog doma)
  • početku rada
  • o traženju informacije o nekim specifičnostima (pušenje, životinje, vozačka dozvola…).

Ukoliko ste zainteresirani za usluge osobne asistencije, možete se obratiti nositelju projekta, Ligi protiv raka Grada Drniša:

Adresa: Kralja Zvonimira 10, Drniš

Tel: 095 884 7499

E-mail: kontakt@ligaprotivrakadrnis.hr

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Lige protiv raka Grada Drniša

Liga protiv raka Drnis, Vinko